Hitoktatók, lelkipásztor munkatársak

Hitoktatók, lelkipásztori kisegítők

Pácz Gábor

hitoktató, akolitus

Tonweber Ágnes

hitoktató

Vigh Róbert

akolitus, lelkipásztori munkatárs

A plébániai tanácsadó testület névsora

dr. Bartakovics Gábor, Dancsecs András, Dancsecs Júlianna, Gerencsér Péter Pál, Horváth Csaba, Kissné Köles Erika, Klement Anita, Kukor Gyula, Lang Márk, ifj.Monek László, Nagy László, Németh András, Németh Zoltán, Némethné Soós Ilona, Orbán Helga

Pácz Gábor, Somfalvi Lászlóné, Soós János, dr. Sütő Ferenc, Szabó Gábor, Záveczné Bódis Edit

elnök: Soós János, elnök-helyettes: Kissné Köles Erika, jegyző: dr. Sütö Ferenc, gondnok: ifj, Monek lászló

Kántorok, sekrestyések, adminisztráció

Soós János

kántor-karnagy, egyházközségi elnök

Lőrincz Gábor

kántor, ifjúsági kórus

Sebestyénné Németh Eszter

kántor

Németh Roland

kántor

Gallai-Németh Barbara

kántor

Lang Márk

sekrestyés, Szentgotthárd

Némethné Soós Ilona

sekrestyés,Farkasfa

Gerencsér Péter Pál

sekrestyés,Rábatótfalu

Somfalvi Lászlóné

sekrestyés, Zsida

Korpics Ferencné

sekrestyés, Rábakethely

Orbán Józsefné

sekrestyés,, Rábafüzes

Sárközi Józsefné

sekrestyés, Máriaújfalu

Kozüné Peyerl Rózsa

irodai adminisztráció

Legfrissebb hírek

Változások a július 22-28. közötti miserendben

Július 20. 20:56

Elköszönés Imre atyától és Balázs atyától

Július 14. 22:07

Galériáinkból

Templomfelújítás 2006-2021