Plébánia

A szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia a máterből és hét filiából álló hivők közössége.

III. Béla királyunk 1183-ban a ciszterci szerzeteseket letelepíti a Kethelyi egyház területére, királyi birtokra a Rába és Lapincs folyók összefolyásánál.

A ciszteci szerzetesek az épülő monostorukat az 1038-ban elhunyt és 1131-ben szentté avatott Szent Gotthárd hildesheimi püspök oltalmába ajánlották, templomukat pedig – ciszterci hagyomány szerint – a   Szűz Anya pártfogásába. Jelenlegi templomunkat – a ciszterciek harmadik temploma – 1779. március 16-án szentelte fel Nagyboldogasszony tiszteletére Szombathely első püspöke, Szily János.

2007. augusztus elsejével dr. Veres András egykori megyéspüspök összevonta az addigi két önálló plébániát, Szentgotthárdot és Rábakethelyt (mivel közigazgatásilag mind Szentgotthárd részei)

 

A Plébánia filiái: Farkasfa, Jakabháza, Máriaújfalu, Rábafüzes, Rábakethely, Rábatótfalu, Zsida.

Legfrissebb hírek

Változások a július 22-28. közötti miserendben

Július 20. 20:56

Elköszönés Imre atyától és Balázs atyától

Július 14. 22:07

Galériáinkból

Szent Bernát kórus